top of page
_DSC1645_edited.jpg

regulatie

 1. HET ULTRA RAID-EVENEMENT VAN DE 3 VALLEIEN

 2. DE TEST

 3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 4. INSCHRIJVINGEN

 5. COLLECTIE VAN SLABJES

 6. PARCOURS
  6.1.Toegang voor vertrek
  6.2.Aankomst stadium
  6.3.Opmaak

 7. DE RACE
  7.1.Proces
  7.2. Laten we het opgeven
  7.3. Materiaal
  7.4.Sancties
  7.5Bijstand

 8. LOGISTIEK
  8.1.​Bagage
  8.2.MTB-park
  8.3.Restauratie
  8.4.Reparatie en onderhoud van ATV's

  8.5.Bivak
  8.6.Bijstand
  8.7. Shuttle
  8.8.Beveiliging

 9. ANNULERING EN TERUGBETALING BELEID

 10. BEELDRECHTEN

 11. GESCHILLEN EN KLACHTEN 

1. HET EVENEMENT

De Ultra Raid des 3 Vallées MTB Raid wordt georganiseerd door de ASBL Ultra Raid des 3 Vallées - rue de la gare 23, 5522 Falaen - België. Dit is een fysiek en technisch betrokken podiuminval.


 

2. DE TEST

De ultra-raid wordt individueel uitgevoerd en is getimed.


 

3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

De inval is open voor iedereen, gelicentieerd en niet-gelicentieerd. U bent verplicht een medisch attest te overleggen waaruit blijkt dat er geen contra-indicatie bestaat voor het beoefenen van competitiesport, aangezien het evenement een tijdslimiet heeft. Dit laatste moet uiterlijk op de dag van vertrek worden gevalideerd. De ontdekkingstocht is toegankelijk vanaf 16 jaar. Ultra is verboden voor niet-begeleide minderjarigen jonger dan 16 jaar. De inval is toegankelijk voor elektrische mountainbikes.


 

4. INSCHRIJVINGEN

Registratie voor de evenementen gebeurt uitsluitend via de website;www.ultratiming.bemet een bijbehorende online betaling of via overboeking. Prijzen zijn beschikbaar op de raid-website en op de ultratiming.be. Om veiligheidsredenen beperkt de organisatie het aantal deelnemers aan wandeltochten. Om logistieke redenen mag het aantal begeleidende personen/assistenten niet groter zijn dan 1 per loper. Elke verbintenis is persoonlijk, vast en definitief. Om welke reden dan ook is geen overdracht van registratie toegestaan. Elke persoon die zijn startnummer aan een derde teruggeeft, wordt verantwoordelijk gehouden in geval van een ongeval dat zich tijdens het evenement voordoet of door laatstgenoemde veroorzaakt wordt. De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval.


 

5. INTREKKING VAN BIBS

Op vrijdag worden de slabbetjes opgehaald binnen het daarvoor voorziene tijdslot. Tijden en locaties worden gecommuniceerd op de invalwebsite, de Facebookpagina en in het officiële programma. Iedereen die tijdens dit tijdslot niet komt opdagen, wordt beschouwd als niet-deelnemer. De raceplaat wordt op het stuur van de fiets geplaatst. Aan elke deelnemer en assistent wordt een identificatiearmband uitgedeeld. Het moet te allen tijde om de pols worden gedragen bij ontvangst van het slabbetje.


 

6. CURSUS

6.1. Toegang tot de start Toegang tot de startlijn vóór elke etappe moet gebeuren volgens de tijden meegedeeld tijdens de briefings. Deelnemers moeten zich inchecken onder de startboog om elektronisch als starter te worden gemarkeerd. Elke afwezigheid van registratie heeft tot gevolg dat de wandelaar wordt gediskwalificeerd voor de wedstrijd (verwijdering van de frameplaat, armband, niet traceren van bagage, enz.)
 

6.2. Aankomst stadium
Deelnemers moeten de finishlijn passeren om elektronisch te worden gemarkeerd als aangekomen. Het ontbreken van een registratie zou aanleiding kunnen geven tot zoekacties bij de hulpdiensten. Deze onterechte kosten worden volledig op de wandelaar verhaald.
 

6.3 ​Markering en routes
De route is door ons gemarkeerd, aangevuld met pijlen in de naam van de Ultra Raid des 3 Vallées in geel en zwart.
De organisatie zorgt voor een roadbook met daarop de bevoorrading en controlepunten. De sporen kunnen worden gedownload op de raid-website. GPS is niet verplicht maar wel aanbevolen. Gezien de lengte en complexiteit van de etappes over meer dan 240 km aan raids, zullen bepaalde kruispunten en paden niet beveiligd zijn of uitgerust zijn met marshals. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de wegcode te respecteren. We herinneren u eraan dat de hele route open is voor verkeer en andere vervoerswijzen. De route kan op elk moment worden aangepast als de organisatie oordeelt dat bepaalde omstandigheden de initiële route belemmeren. Na ernstig slecht weer dat tot een aardverschuiving heeft geleid, bijvoorbeeld Afrikaanse varkenspest…. Elke wijziging zal worden gerapporteerd op de website of tijdens een briefing als deze zich tijdens de race voordoet. Deelnemers mogen alleen de verharde wegen gebruiken om de finish te bereiken of verbinding te maken met de dagetappe als ze daartoe toestemming hebben gekregen van de organisatie en aangegeven in het roadbook. Elke mislukking zal worden beschouwd als stopzetting en uitsluiting zal onmiddellijk plaatsvinden. Alleen organisatievoertuigen, hulpdiensten, pers en racemotoren zijn bevoegd om op het parcours te rijden. De assistentiegebieden zijn toegankelijk voor voertuigen en alleen de gebieden aangegeven op het assistentenroadbook worden getolereerd voor verkeer van derden.
 

Respect voor het milieu Het is ten strengste verboden afval achter te laten op de route. Bij de verzorgingsposten, de aankomsthal en de bivakplaats zijn afvalbakken aanwezig. Ook is het verboden af te wijken van de gemarkeerde route door velden en andere natuurgebieden te doorkruisen. De inval maakt gebruik van gevoelige natuurgebieden waarvoor toestemming voor doorgang vereist is. De duurzaamheid van de inval hangt af van je gedrag.


 

7. DE RAS

7.1. Proces
De organisatie geeft tijdschema's aan waarboven iedere wandelaar die bij deze slagboom aankomt een alternatieve, snellere route moet nemen om de finish te bereiken. Het gebruik van elektrisch ondersteunde mountainbikes is mogelijk maar moet bij inschrijving worden aangegeven.
 

7.2. Laten we het opgeven
Via een racecontrolepunt aan de start en finish van een etappe kunt u eventuele stopzettingen voor een start of na een finish voor de volgende dag melden = CHECK IN / CHECK OUT
In geval van achterlating, met uitzondering van medische evacuatie tijdens een etappe, is het absoluut noodzakelijk om uw achterlating bij aankomst te melden. In alle gevallen moet u uw tijdelijke of definitieve stopzetting aan de finish komen melden. -
Voorlopig: je kunt opnieuw beginnen aan de etappe van de volgende dag. Als u een stap wilt overslaan, moet u deze melden en zelf uw overdracht regelen. De organisatie zal haar best doen om u over te plaatsen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als dit niet mogelijk is.
- Permanent: U verlaat de race en de organisatie is niet langer verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke bezittingen en uw terugkeer naar uw voertuig. Het is ten strengste verboden de wedstrijd te verlaten zonder dit te hebben gemeld bij de kassa aan de finish van de dagetappe.
Als u zich niet aan dit betalingspunt houdt, wordt er een vast bedrag van € 100 per persoon in rekening gebracht en kan de organisatie juridische stappen ondernemen omdat u door uw nalatigheid een onderzoek bent gestart. De Staat kan ook rechtstreeks juridische stappen tegen u ondernemen.
 

7.3. Verplichte uitrusting
 

 • Individueel

  • Tent als je in bivak slaapt

  • helm,

  • deken,

  • warme kleding (1 fleece, 1 ademend waterdicht jack, 1 lange maillot, 1 muts, 1 paar lange handschoenen).
    

 • Voor de nachtfase:

  • een fluorescerend geel vest,

  • 1 voorlicht en 1 achterlicht.

  • 1 GPS aanbevolen maar niet verplicht

  • 1 mobiele telefoon,,

  • 1 reparatieset,

  • 1 EHBO-doos met de volgende items:

 

 • EHBO DOOS

  • 1 Amerikaanse dressing

  • 1 zelfklemmende strip 5 kompressen

  • 1Desinfectiemiddel

  • 1 Oogdruppels

  • 1 Gips

  • 1 Pijnstillend middel, overgelaten aan het oordeel van de loper en zijn behandelende arts

  • 1 Antihistaminicum

Bij elke briefing krijgt u te horen of u bepaalde materialen achterwege kunt laten. Alle deelnemers moeten de door de organisatie ter beschikking gestelde uitrusting dragen: mountainbikeplaat, armbanden, tijdregistratieapparaat en/of live tracking. De deelnemers zijn op elke etappe semi-autonoom. Per sectie zijn 2 tot 6 versnaperingen gepland.​

 

7.4. Sancties

Voortgang buiten de verplichte route zal resulteren in onmiddellijke diskwalificatie van de race. Een team van mobiele controllers kan overtredende concurrenten onmiddellijk diskwalificeren.

7.5 Ondersteuning

De assistenten beschikken over een roadbook of een kaart ter beschikking gesteld door de organisatie, waardoor ze alle doorgangen kennen die voor de assistenten toegestaan zijn.

8. LOGISTIEK

 

​8.1. Bagage

In tegenstelling tot de eerste editie vindt het bivak gedurende de drie dagen op dezelfde plaats plaats. U kunt uw bagage daarom in uw tenten of auto's achterlaten. Zorg ervoor dat u geen waardevolle spullen in het zicht achterlaat.

8.2. MTB-park

De organisatie zal bij elke etappe een mountainbikepark voorzien. De toegang tot het park is strikt voorbehouden aan Raid VTT-deelnemers. Om uw mountainbike in het park achter te laten is een slot nodig. Alleen deelnemers die zijn uitgerust met de door de organisatie verstrekte fraudebestendige armband – met een specifieke barcode – en overeenkomend met de barcode van de frameplaat, kunnen met hun mountainbikes naar binnen. Ze moeten zich in- en uitschrijven in het park. De organisatie zal deze instructies strikt opvolgen. Alle in- en uitgangen zijn definitief. Reparatie of onderhoud in het mountainbikepark is ten strengste verboden. De openings- en sluitingstijden van het park worden gecommuniceerd in het officiële invalprogramma.

8.3 Restauratie

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de etappe zijn er 2 tot 6 benodigdheden per dag beschikbaar. Er zijn geen lunches op de podia. De versnaperingen zijn geschikt voor mountainbiken op lange etappes. Lunch en diner worden verzorgd door een cateraar. De begin- en eindtijden van de dienst worden gecommuniceerd op het officiële raid-programma. Maaltijden tijdens uw verblijf op de inval: vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag

Ontbijt tijdens uw verblijf op de inval: zaterdagochtend, zondagochtend

8.4 Reparatie en onderhoud van ATV's

Bij elke etappefinish is er een mountainbike-wasbeurt beschikbaar. Mechanische assistentie wordt geleverd door een partner. Daar vindt u indien nodig reserveonderdelen en mechanische diensten voor de reparatie of afstelling van uw fiets. Prijzen zijn direct verkrijgbaar bij de mechanische stand. Deze hulp beperkt zich tot zogenaamde standaardonderdelen en -behoeften. In geval van onbeschikbaarheid van een onderdeel dat nodig is voor de reparatie van uw mountainbike, kan de partner, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, u een mountainbikeverhuur aanbieden om de inval te voltooien.

8.5 Bivak

Met bivak bedoelen wij het ter beschikking stellen van een locatie op een camping of op een terrein dat alleen geschikt is voor een tent. Voertuigen, caravans en campers zijn niet inbegrepen in het vaste bedrag van de Raid VTT. Indien uw assistenten met deze voertuigen op de camping willen verblijven, dient u vooraf bij de campingbeheerder te reserveren en voor deze service te betalen. Uiteraard zijn er op de bivaks sanitaire voorzieningen en douches aanwezig. Staanplaatsen voor campers kunnen door de organisatie worden aanbevolen buiten onze bivakgebieden.​

8.6 Assistent/begeleidende persoon

Met assistent bedoelen wij iedere persoon die een loper begeleidt tijdens de 3 dagen van de inval. Dit wordt bij inschrijving bekend gemaakt. De prijs voor de 3 dagen staat vermeld op de raid-website. Hij moet altijd de armband dragen die meegeleverd wordt in het lopershesje. Deze armband geeft de assistent toegang tot de bivakruimte, alle maaltijden en ontbijt tijdens de inval en tot versnaperingen. De toegang tot het mountainbikepark is ten strengste verboden. Elke niet-geregistreerde assistent heeft geen toegang tot de raid-diensten. Er zal geen registratie ter plaatse mogelijk zijn en de toegang tot het bivak zal rechtstreeks aan de beheerder moeten worden betaald. Niettemin heeft hij toegang tot de hulpzones voor hardlopers. De formule “assistenten” is dus enkel verplicht voor assistenten die willen profiteren van de maaltijd- en kampeertarieven die door de organisatie worden onderhandeld.

8.7 Pendeldienst

De organisatie biedt geen shuttleservice aan omdat de start- en eindpunten van de inval op dezelfde plek liggen.

8.8 Beveiliging

De organisatie beschikt over een door de gemeente gevalideerd noodsysteem. In geval van een probleem is het noodzakelijk om de organisatie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via het telefoonnummer dat aan u zal worden meegedeeld, of om contact op te nemen met een medewerker die over een radio beschikt, of om rechtstreeks vanaf uw mobiel 112 te bellen. , wanneer de nood dit vereist. Op medisch advies behoudt de organisatie zich het recht voor om personen die zij ongeschikt acht om het evenement voort te zetten, te diskwalificeren en van het parcours te evacueren. Elke deelnemer die een beroep doet op een arts of EHBO-er, onderwerpt zich aan zijn gezag en verbindt zich ertoe zijn beslissingen volledig te aanvaarden. Indien nodig en in het belang van de geredde persoon wordt een beroep gedaan op reddingsteams die vanaf dat moment de leiding over de operaties op zich nemen en alle passende middelen inzetten, inclusief helikopters. Iedereen die in de maand voorafgaand aan het vertrek een medische of chirurgische ingreep heeft ondergaan, moet de organisatie hiervan per post op de hoogte stellen. Bij gebreke van deze verklaring kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een groot incident.


 

9. ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

Annuleringsverzekering beschikbaar bij inschrijving. Editie 2021: mogelijke terugbetaling van 100% in geval van annulering vanwege Covid-19, behalve bankkosten.

In geval van Covid-annulering: 

- Terugbetaling van het inschrijvingsgeld tot 100% exclusief bankkosten

-Vergoeding van gekozen betaalde opties tot 100% exclusief bankkosten

Geen annulering mogelijk zonder annuleringsverzekering, behalve in geval van overmacht bepaald door de organisatoren. In geval van annulering van het evenement vanwege een pandemie hebben de organisatoren het recht om verschillende alternatieve oplossingen aan te bieden.

ANNULERINGSVERZEKERING (betaalde optie)

Indien u bij inschrijving een annuleringsverzekering heeft afgesloten, heeft u de algemene voorwaarden van ULTRA RAID DES 3 VALLEES BELGIUM aanvaard. 

In welk geval kan ik een vergoeding krijgen via mijn annuleringsverzekering?

-Alle risico's zijn gedekt dankzij uw annuleringsverzekering, maar er moet wel een reden worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het annuleringsverzoek.  

-Elke annuleringsaanvraag kan maximaal 10 dagen voor aanvang van het evenement worden ingediend.

-Bewijs van de reden van annulering moet aan de organisatie worden verstrekt.

Hoe gebruik je deze verzekering?

-Stuur een e-mail naar het volgende adres: organisatie@ultra-raid-des-3-vallees.com

-In het onderwerp van de e-mail “ANNULATIEVERZEKERING + uw kenteken” 

Wij nemen dan opnieuw contact met u op om de terugbetaling te regelen.

 

10. BEELD RECHTS

Door deel te nemen aan de inval geven deelnemers de organisator en zijn begunstigden toestemming om hun naam, afbeelding en stem te gebruiken en te reproduceren als onderdeel van de inval, voor gebruik op communicatie- en promotiemedia. En dit over de hele wereld en met alle tot nu toe bekende middelen. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. Via ons kunt u voorstellen ontvangen van andere bedrijven of verenigingen. Als u dit niet wenst, kunt u ons eenvoudigweg schrijven en uw voor-, achternaam en adres doorgeven. Registratie voor de raid vereist dat de deelnemer elektronische nieuwsbrieven ontvangt over elementen en inhoud die verband houden met de race waarvoor hij is ingeschreven. Conform de nieuwe bepalingen met betrekking tot het respect voor het privéleven moeten mensen die niet op de officiële uitslagen of op de inschrijvingslijsten willen verschijnen, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

11. GESCHILLEN EN KLACHTEN

Elk verzoek kan per e-mail worden verzonden naar info@ultra-raid-des-3-vallees.comOf per post naar ASBL Ultra Raid des 3 Vallées - rue de la gare 23, 5522 Falaen. Tijdens het evenement is de contactpersoon de wedstrijdleider. Elke klacht die 1 maand na de einddatum van de inval wordt ontvangen, wordt als nietig beschouwd. Door het vakje aan te vinken op het inschrijfformulier onderteken je automatisch de regels van het evenement en accepteer je deze.

1 événement
2 épreuve_réglement
3 conditions de participation
4 Inscriptions
5 retrait dossards
6 Parcours
7 la course
8 Logistique
9 Politique annulation
10 Droit image
85 Bivouac
11 Litiges
bottom of page